A HŐSZIG KFT. telephelyfejlesztése

A szigetvári Hőszigetelő Üveggyártó és Szolgáltató Kft. 2012 októberében 100 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Dél-Dunántúli Operatív Program „Telephelyfejlesztés” című pályázat kiíráson. A 190,651 millió forintot meghaladó összköltségvetésű projekt keretein belül infrastrukturális és ingatlan beruházás, valamint eszközbeszerzés valósult meg.

A projekt célja a HŐSZIG Kft. Szigetvár, Dencsházai út 2-4. szám alatt található telephelyének infrastrukturális fejlesztése volt. A Szigetvár, 977/8 helyrajzi számú területen megvalósult a 692,24 m2-es gyártócsarnok építése és belső úthálózat kialakítása. A fejlesztés az árnyékolás-technikai szerkezetek gyártásához kapcsolódott, mivel zsaluziák gyártás történik az új felépítményben. A projekt magában foglalta a gyártáshoz szükséges eszközök beszerzését, mégpedig egy zsaluzia gyártósort és egy zsaluzia gyártógépet.

A fejlesztéssel célunk volt egy korszerű gyártócsarnok létrahozása, amelyben XXI. századi árnyékolástechnikai és acélszerkezeti eszközök gyártása történik majd. A zsaluzia egy külső, az ablakra kívülről felszerelt lamellás árnyékoló, amely egyesíti magában a tökéletes árnyékolást a formatervezéssel. A kültéri használat miatt az eszközöknek ellent kell állnia az időjárási viszontagságoknak. A technológia esztétikus árnyékolástechnikai megoldás, a zártsági fokozattól függően nagymértékben tompítja a kívülről érkező zajokat, csökkenti a bejutó hő mennyiségét, egyszerűen működtethető, a fény-erősség belülről szabályozható.

A támogatás segítségével a gyártócsarnok felépítése, az építmény víz-, áram- és fűtés-rendszerének kialakítás, a gyártáshoz kapcsolódó technológiai háttér megteremtése és a csarnok megközelítését biztosító út kialakítása valósult meg.

A leghátrányosabb helyzetű kistérségben ezen beruházás által megvalósul az a komplex cél, hogy nem csak új munkahelyeket teremtünk, hanem a munkakörülményeket is kedvezőbbé tesszük, és ezáltal a térség népességmegtartó képessége is javul.

További információ kérhető:
Kuba Attila, ügyvezető igazgató
Elérhetőség: +36 73 514-061, info@hoszig.hu

 
Hőszigetelő Üveggyártó és Szolgáltató Kft. 2012 októberében 100 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Dél-Dunántúli Operatív Program „Telephelyfejlesztés” című pályázat kiíráson. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg